โรงงานเอเซียอุตสาหกรรม

ที่อยู่

195 ม.14 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

พื้นที่ให้บริการ

อุดรธานี

โทรศัพท์

042-295715, 081-9754133

ประเภทธุรกิจ

ทำขนมปัง