บจก.อุดรวัฒนา ( 2520 )

ที่อยู่

73 ม.11 ถ.โพนทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41000

พื้นที่ให้บริการ

อุดรธานี

โทรศัพท์

042-202455, 042-340063, 042-331285, 089-5693344

ประเภทธุรกิจ

ขนส่งสินค้าเกษตร