หจก.นิวอุดร

ที่อยู่

322/3 ถ.สัมพันธ์มิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

พื้นที่ให้บริการ

อุดรธานี

โทรศัพท์

094-5432594,089-7102691

ประเภทธุรกิจ

ขนส่งสินค้า