ร้านบ้านฮวดพืชผล

ที่อยู่

136/19 ถ. นิตโย ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000

พื้นที่ให้บริการ

อุดรธานี

โทรศัพท์

042-242268, (F)042-246833, 081-9742535

ประเภทธุรกิจ

ขนส่งสินค้า