หจก. อุดรวุฒิชัยศิริขนส่ง

ที่อยู่

52/6 ถ.เทอดสมบัติ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000

พื้นที่ให้บริการ

อุดรธานี

โทรศัพท์

086-2193399, 042-343242, 089-5772211

ประเภทธุรกิจ

ขนส่งสินค้า