หจก.กุงศรีเอ็กซ์เพลส

ที่อยู่

50/1 ม.8 ซอยดงวัด 1/7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

พื้นที่ให้บริการ

อุดรธานี

โทรศัพท์

042-327384, 042-205118, 089-7045367

ประเภทธุรกิจ

ขนส่งสินค้า