ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)

เรามีเครือข่ายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญที่หยั่งลึกในตลาดที่มีศักยภาพเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเรามุ่งช่วยสนับสนุนลูกค้าทั้งในด้านการค้า การดำเนินงาน และการลงทุนในทุกตลาดที่เราดำเนินงาน ในทุกที่ที่เราดำเนินงาน เรามุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยผ่านธุรกิจหลักด้านการธนาคารของเรา โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การลงทุนในบุคลากรของเรา และการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นในการช่วยเหลือสังคม

ที่อยู่

100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ & เว็บไซต์

+66 2724 4000  
https://www.sc.com/th

อีเมล

ContactCenter@tisco.co.th