ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และจะยังคงรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่และการให้บริการธุรกิจทางการเงินเต็มรูปแบบจากเครือธนาคารแห่งประเทศจีนเพื่อกระตุ้นและสร้างข้อได้เปรียบของบริการ โดยอาศัยนโยบาย “ก้าวออกไป”, ธุรกรรมเงินหยวน และธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเล ฯลฯ เป็นหลักสำคัญ ทั้งยังจะเสริมสร้างการให้บริการทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้านิติบุคคล รวมไปถึงสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนและยกระดับการให้บริการทางการค้าระหว่างไทยจีนและการสร้างรากฐานให้แก่เศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตามเป้าหมายของเครือธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด และธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด เพื่อรองรับการให้บริการในสังคม จนนำไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำในธุ

ที่อยู่

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

โทรศัพท์ & เว็บไซต์

00662-679-5566
https://www.bankofchina.co.th

อีเมล

service.th@bankofchina.com