ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

นำทรัพยากรสู่ลูกค้า อย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากที่อื่น

ที่อยู่

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ & เว็บไซต์

02 165 5555
https://bank.kkpfg.com

อีเมล

fcc@bot.or.th