ธนาคารไทยพาณิชย์

“เป้าหมายของธนาคารไม่ใช่เรื่องของการมีรายได้สูงสุด หรือมาร์เก็ต แคปปิตอลสูงสุด แต่เป็นเรื่องของการปักธงที่จะเป็น "ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด" (The Most Admired Bank) ทั้งรูปแบบที่มีขีดความสามารถและการเป็นองค์กรที่มีความสมดุลแม้ว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามา หรือกฎกติกา กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกที่มีความผันผวน องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องเป็นองค์กรที่กระฉับกระเฉงและแข็งแรงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี”

ที่อยู่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ & เว็บไซต์

0 2777 7777
https://www.scb.co.th

อีเมล

customer_service@scb.co.th